Prečo si vybrať

práve nás?

TECHNOBOX

real estate services

NAŠE SLUŽBY

PORADENSTVO A PROJEKCIA
FACILITY MANAGMENT
BEZPEČNOSŤ
ČISTENIE
TZB – REALIZÁCIA – ÚDRŽBA
CERTIFIKÁCIA – LEED, BREEAM, GRESB
RIEŠENIA ENERGETICKEJ VÝKONNOSTI
RIEŠENIA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
ARCHITEKTÚRA – RIEŠENIA PRACOVISKA
ESG

Prečo si vybrať

práve nás?
MIL. EUR
Obrat dosiahnutý za doposiaľ realizované
projekty a poskytované služby
PROJEKTOV
Realizácia TZB, servis
a poradenské služby
pre developerov a investorov
STABILNÝ PARTNER
Všetky služby pre Developerov, fondy a vlastníkov
komerčných nehnuteľností
pod jednou strechou
MIL. EUR
Obrat dosiahnutý za doposiaľ realizované
projekty a poskytované služby
PROJEKTOV
Realizácia TZB, servis a poradenské služby pre developerov a investorov
STABILNÝ PARTNER
Všetky služby pre Developerov, fondy a vlastníkov komerčných nehnuteľností
pod jednou strechou

BOHATÉ SKÚSENOSTI
V REAL ESTATE

Ponúkame skúsenosti. Viac ako 115 zrealizovaných a úspešných projektov a dlhoročné skúsenosti v oblasti správy a realizácií komerčných nehnuteľností. Zabezpečujeme komplexné riešenie a realizáciu TZB, projektového manažmentu, technickej či komerčnej správy nehnuteľností v Slovenskej a Českej republike.

Osobitý prístup
ku každému klientovi

Klient na prvom mieste. Ku každému klientovi a projektu pristupujeme individuálne so zameraním na jeho lokálne potreby a s využitím našich globálnych znalostí z oblasti realizácie, prevádzky a správy komerčných nehnuteľností a priemyselných parkov.

Silní a stabilní
partner

Spolupracujte s profesionálmi. Komplexné služby property a facility manažmentu, TZB realizácie, projektového riadenia, stavebného dozoru, , záručného a pozáručného servisu technológií, strážnej služby a upratovania.

naši klienti

referencie

Sme lokálna a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti realizácie, správy a údržby komerčných nehnuteľností s portfóliom komplexných služieb vykonávaných prostredníctvom skúseného tímu odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Spoluprácou s našou spoločnosťou TECHNO BOX SERVICES s.r.o. získate dlhodobého a stabilného a skúseného partnera s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti komerčných nehnuteľností a logistických parkov. Viac ako slová, za nás hovoria referencie od našich obchodných partnerov, ktoré sa na nás spoľahli so svojimi projektami a ocenili našu profesionalitu, medzinárodné skúsenosti s lokálnym prístupom a vysokú kvalitu dodaných služieb.

Pre koho sú

naše služby?

Služby TECHNO BOX SERVICES s.r.o. sú určené pre developerov, investorov a vlastníkov alebo správcov komerčných a administratívnych budov, výrobných závodov, priemyselných parkov, skladových objektov a areálov, retail parkov a obchodných centier, vzdelávacích inštitúcií a škôl, rezidenčných budov, športových areálov, štadiónov a hál, hotelov a bytových priestorov pre krátkodobé ubytovanie, súkromných zdravotných a rehabilitačných zariadení, parkov, pamiatok, cyklo trás, zastávok či chodníkov.

Pre našich klientov zabezpečujeme realizáciu, servis, služby a poradenstvo v oblasti komplexnej realizácie TZB, projektového manažmentu, property a facility manažmentu, stavebného a technického dozoru, strážnej služby a ochrany majetku, upratovania, záhradníckych služieb, certifikácií a energetického manažmentu.